Case

Vattenfall – Ny webbplattform till Vattenfalls största elkunder

Arbetet hos Vattenfall startade 2015 och har digitalisering i fokus. Uppdraget var att samordna de tjänster som kunderna använder under en gemensam paraply-modell i syfte att förenkla och förbättra kundupplevelsen.

Enkel översikt, enkel navigering och ett tilltalande gränssnitt var några av nyckelorden under arbetets gång. En komplex marknad där kraven med största sannolikhet förändras under resan ledde till att Vattenfall valde ett Agilt angreppsätt. Stretch fick uppdraget att sätta samman ett Agilt team för att uppfylla målbilden:

En plattform med senaste tekniken där användaren på ett intuitivt sätt ska få en samlad översikt över sin el-affär.

SCRUM valdes som ramverk eftersom det är en utmärkt och passande metod i ett sammanhang då ny kunskap kommer in längs vägen. SCRUM som ramverk skapar förutsättningar för kontinuerlig återkoppling som hjälper teamet att ställa in siktet rätt. Processen bygger på korta iterationer där varje sprint börjar med en plan för vad man ska leverera och avslutas med en avstämning av vad som gjorts, inkrementellt, och vad som förväntas komma i nästa steg. Ständiga förbättringar är alltså en av nycklarna för att lyckas med metoden.

Stretch vägledde Vattenfall med hjälp av en Agil coach och Scrum master. En industrivardag som idag handlar om en ständig balans. Att samarbeta och följa de globala direktiven eller utnyttja möjligheten till självständighet och fokusera på värdet i just det här sammanhanget. Med en stor dos av vilja och kämpaglöd har teamet uppnått ett fantastiskt resultat! Något som så småningom kommer att vara en viktig del av kommunikationen med Vattenfalls största elkunder.

Vi har också stora förhoppningar om att denna plattform ska kunna utökas och utnyttjas i andra länder och i andra affärsområden. Då skulle vi verkligen få maximalt affärsvärde ur en framtidsprodukt säger Peter Holmgrene, Director of Solution Development Nordic på Vattenfall.

Projektet har nu lagt grunden för en online-arkitektur som flera projekt, både i Sverige och Nederländerna, kommer att dra nytta av. En molnbaserad arkitektur som hämtar data från lokala källor. Vi har också visat ett nytt sätt att kommunicera med Business Warehouse. Ett sätt för ökad prestanda, som är avgörande när det gäller att hantera stora mängder data i realtid. Arkitekturen bygger på komponenter och fristående funktioner, vilket innebär att det kan återanvändas och flyttas runt, utan att riskera ett beroende till andra delar.

 

Om Vattenfall

Vattenfall AB är ett energiföretag som är helägt av svenska staten. Vattenfalls huvudprodukter är el, värme och gas. I värdekedjan inkluderas produktion, distribution samt försäljning. Vattenfall grundades 1909 och sedan avregleringen 1996 är bolaget internationellt med verksamheter i Sverige Tyskland, Holland, Storbritannien, Finland och Danmark. Idag är Vattenfall en av Europas största elproducenter och den största värmeproducenten.

Stretch har varit en starkt bidragande orsak till att vi idag kan erbjuda en ny webbportal till våra största elkunder.

– Mats Linder, Nordic Marketing Manager, Vattenfall

Share this post