Moduler

Frigör kraften i dina team! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam volutpat turpis at sodales ullamcorper. Maecenas ullamcorper congue lacus, ac tincidunt elit faucibus at.

Dina team är beroende av en effektiv utvecklingsmiljö!

Frigör kraften i dina team så att de kan leverera affärsvärde varje dag. Vi hjälper er att konfigurera Jira, Confluence, Bitbucket och Bamboo på ett effektivt och professionellt sätt. Då kan ni få ut mesta möjliga affärsvärde!

Stretch erbjuder support och serviceavtal baserat på era unika behov.

Fokusera på er kärnverksamhet och låt våra Atlassian-experter administrera och underhålla era Jira, Confluence och Bitbucket installationer.

Beställ dina Atlassian licenser från Stretch idag!

Berätta dina behov för oss så hjälper vi dig att beställa. Vi tillhandahåller licenser för alla Atlassians produkter och vi aktiverar licenserna så att dina team kan börja arbeta direkt.

Atlassians mission är att frigöra kraften hos alla team

Dina team arbetar mer effektivt med stöd av rätt verktyg och processer. Jira Software, Jira Service Desk, Confluence, Dev Tools

Nyfiken? Kontakta våra Atlassian-experter!

På Stretch tror vi på att skapa affärsvärde i allt vi gör! Genom vår långa erfarenhet inom Atlassians produktportfölj och vårt teknikintresse maximerar vi affärsvärdet för dig. Kontakta oss för att diskutera hur ni kan frigöra kraften i era team med hjälp av exempelvis Jira, Confluence, Bitbucket eller Bamboo. Kontakta vårt Atlassian Expert team redan idag!

Kontakta oss

Frigör kraften

Atlassian powered by Stretch

Dina team är beroende av en effektiv utvecklingsmiljö! Frigör kraften i dina team så att de kontinuerligt kan leverera affärsvärde. Atlassian applikationerna är ett nav för dina teams dagliga arbete.

Om Jira är oåtkomlig eller ineffektivt konfigurerad störs flödet i din organisation. Jira, Confluence, Bitbucket och Bamboo är affärskritiska och ska förvaltas och vidareutvecklas på ett professionellt sätt. Då kan ni få ut mesta möjliga affärsvärde!

Maximera affärsvärdet dina team skapar

Det är inte ovanligt att Atlassian-installationen bubblat upp genom ett team, men när fler och fler team blir beroende av Jira Softwares stabilitet och säkerhet är det dags för nästa steg. Då bör även dessa applikationer omfattas i en förvaltningsmodell – med rätt kompetens! Ny funktionalitet släpps ofta i Atlassians produktportfölj. Ny funktionalitet som förbättrar teamens dagliga arbete. Låt dina team ta del av de nya versionerna – maximera användningen och affärsvärdet!

Vi kan hela Atlassians produktportfölj

När du kan lita på att konfiguration och förvaltning hanteras av specialister med lång erfarenhet skapas utrymme att fokusera på er kärnverksamhet. Stretch har lösningen på dina behov av effektiv och säker förvaltning av Jira, Confluence, Bitbucket, Bamboo och dessutom integrationer och anpassningar till dessa produkter.

Stretch Atlassian Experter har lång erfarenhet av att leverera kundanpassade lösningar i ert val av Atlassian miljö. Vi arbetar som ETT team med kunden i Atlassian Cloud, er serverinstallation eller i vår SaaS miljö. Era behov styr!

Kontakta oss

Kom igång!

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig och kan lära känna ert behov! Många kunder väljer ett serviceavtal med full applikationsadministration. Andra alternativ kan vara att få tillgång till våra experter som “2nd-line support” eller att prenumerera på uppgraderingar. I våra avtal ingår även licensövervakning

  • Atlassian SME
  • Workshop/Utbildning
  • Införandeprojekt
  • Migrering
  • Förvaltning/Support
  • Licenser

Vår serviceavtal

Atlassian Solution Partner Serviceavtal Stretch erbjuder support och serviceavtal baserat på kundens unika behov. Avtalet baseras på din specifika uppsättning och behov av supportnivå. Supportnivån och kostnaden beror på antal applikationer och inkulderade instanser, antal användare, komplexitet i miljön, estimerat inflöde av ärenden och vald SLA nivå. Du kan läsa mer om Atlassian Solution Partner Serviceavtal längre ner.

Atlassian Solution Partner Serviceavtal

01.

Atlassian Subject Matter Expert (SME)

Arbetar proaktivt med att omsätta ert behov till affärsnytta. Arbetar med backloggen och stakar ut roadmap i samarbetet med produktägaren. Ansvarar för teamleveransen. Du kan läsa mer om Atlassian SME här.

02.

Serviceavtal

Kundcentrerad support frigör tid för dina team att fokusera på er kärnverksamhet. Ge dina team tillgång till Stretch kundportal.

03.

Workshops och kurser

Teamet tar nästa steg och får mer nytta av er Atlassian produktsvit.

04.

Licenser

Få rådgivning och förenklad hantering av Atlassian och Marketplace licenser.

tes test test test test

tes test test test testtes test test test testtes test test test test

test

test test test test test test

Dina team är beroende av en effektiv utvecklingsmiljö! Frigör kraften i dina team så att de kontinuerligt kan leverera affärsvärde. Atlassian applikationerna är ett nav för dina teams dagliga arbete.

Om Jira är oåtkomlig eller ineffektivt konfigurerad störs flödet i din organisation. Jira, Confluence, Bitbucket och Bamboo är affärskritiska och ska förvaltas och vidareutvecklas på ett professionellt sätt. Då kan ni få ut mesta möjliga affärsvärde!

Maximera affärsvärdet dina team skapar

Det är inte ovanligt att Atlassian-installationen bubblat upp genom ett team, men när fler och fler team blir beroende av Jira Softwares stabilitet och säkerhet är det dags för nästa steg. Då bör även dessa applikationer omfattas i en förvaltningsmodell – med rätt kompetens! Ny funktionalitet släpps ofta i Atlassians produktportfölj. Ny funktionalitet som förbättrar teamens dagliga arbete. Låt dina team ta del av de nya versionerna – maximera användningen och affärsvärdet!

Vi kan hela Atlassians produktportfölj

När du kan lita på att konfiguration och förvaltning hanteras av specialister med lång erfarenhet skapas utrymme att fokusera på er kärnverksamhet. Stretch har lösningen på dina behov av effektiv och säker förvaltning av Jira, Confluence, Bitbucket, Bamboo och dessutom integrationer och anpassningar till dessa produkter.

Stretch Atlassian Experter har lång erfarenhet av att leverera kundanpassade lösningar i ert val av Atlassian miljö. Vi arbetar som ETT team med kunden i Atlassian Cloud, er serverinstallation eller i vår SaaS miljö. Era behov styr!

Contact Us

Dina team är beroende av en effektiv

kontor

7

Vi kan hela Atlassians produktportfölj

När du kan lita på att konfiguration och förvaltning hanteras av specialister med lång erfarenhet skapas utrymme att fokusera på er kärnverksamhet. Stretch har lösningen på dina behov av effektiv och säker förvaltning av Jira, Confluence, Bitbucket, Bamboo och dessutom integrationer och anpassningar till dessa produkter.

Stretch Atlassian Experter har lång erfarenhet av att leverera kundanpassade lösningar i ert val av Atlassian miljö. Vi arbetar som ETT team med kunden i Atlassian Cloud, er serverinstallation eller i vår SaaS miljö. Era behov styr!

anstäldla

5

Vi är 5 anställda i sverige

Se mer om våra företag

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Why do we use it?
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).