Case

Arla-SAP – Mjölk till varje pris

Arla Foods lokala mejeribönder arbetar i en daglig kamp mot klockan att leverera färska varor.

Med små marginaler och lagerhanteringssystem som kräver ständig utveckling har man haft en ambition att förbättra processen. Därför var Arlas målsättning glasklar; om Arla ska optimera de färska produkternas färd, från producent till konsument, behövde företaget integrera sina interna standardprocesser i SAP.

Som vägvisande konsult kom Stretch in i bilden för att skapa en tydlig helhet – en lyckad integrering krävde effektiva lösningar. Genom att se till kundens värde, var det lika viktigt att se till den dagliga leveransen såväl som att förenkla processerna. Ledning och koordinering av Supply-Chain programmets delprojekt Wave 23 och 24 blev möjlig tack vare en harmonisk arbetsinsats på plats med de lokala mejerierna. Den positiva responsen från kund var det främsta beviset på att vi lyckats ha en bra dialog med varje lokal enhet samtidigt som vi möjliggjort integrationen med det nya SAP och Arlas interna lagerhanteringssystem. Mjölken skulle ut till varje pris, men givetvis till ett kostnadseffektivt pris som försäkrade Arlas ställning som ledande mejeriproducent.

 

Om Arla

Mejerijätten Arla håller kvar vid sitt DNA och sitt arv som grundades för 130 år sedan – att hela tiden sträva framåt och skapa något större och bättre. Sedan fusionen med danska MD Foods år 2000 har man bibehållit sin ledande roll inom mejerivärlden och idag är man bland annat världens största producent av ekologiska mejerivaror.

Företagets framtidsvision innehåller innovationer inom mejeriprodukter och en strävan efter att etablera strategiska samarbeten med olika forskningsorganisationer.

Arla Sveriges ledningsgrupp tackar för Supply Chain-programmets lyckade leverans av SAP lösningen till våra svenska mejerier.

– Jörgen Greve Supply Chain Director

Share this post