Case

Jarl Häller – IT-stategi och upphandling av centralt systemstöd

Stretch hjälpte Jarl Häller koncernen, ett medelstort företag inom modeindustrin, att kartlägga sitt nuvarande process- och systemlandskap och utifrån ett antal gemensamt framtagna styrande principer definiera en målbild för hur det bör utvecklas framöver. Stretch drev även som en följd av detta upphandlingen av de nya centrala systemen (ERP, POS, E-Commerce) i enlighet med de styrande principerna.

Jarl Häller koncernen investerade redan på 70-talet i affärssystem och låg under lång tid i framkant på IT och teknikområdet. Under de senaste 10 åren har dock en snabb teknikutveckling tillsammans med att de olika bolagen i koncernen drivit sina egna IT projekt inneburit ett något föråldrat och vildvuxet systemlandskap. Detta med flera olika leverantörer av system, infrastruktur och support vilket gjort det svårt för verksamheten att förvalta sina lösningar. I samband med att nuvarande butikssystemleverantör uppgraderade sitt system, och därmed ville höja licensavgifterna, beslutade ledningen därför att göra en översyn av det totala systemlandskapet med syftet att modernisera samt minska det totala antalet systemkonsulter och leverantörer men med ett fördjupat samarbete med de leverantörer man väljer. En av de stora utmaningarna låg i att bedöma den djungel av system och leverantörer som finns på marknaden.

Stretch kom in på Jarl Häller AB som en oberoende IT strategi-, verksamhets- och upphandlingskonsult. Genom att applicera erfarenheten från våra stora klienter och skräddarsy den i en lightvariant för det medelstora bolaget levererade Stretch en kartläggning och utvärdering av det befintliga systemlandskapet och affärsprocesserna, hjälpte till definiera mål för det framtida system- och leverantörslandskapet genom ett antal styrande principer och drev upphandlingsprocessen av de nya centrala systemen (affärssystem/ERP, butiks/POS-system och E-handelsplattform). De styrande principerna var till exempel “Koncernen ska sträva efter att arbete med få leverantörer men ha ett djupt samarbete med dessa” och “Koncernen ska stäva efter att välja system som driver lite integrationsarbete”.  Upphandlingsprocessen startade med en utvärdering av potentiella system genom en granskning av marknaden utifrån den gemensamt framtagna styrande principer samt benchmarking av liknande företag. Den fortsatte med upphandlingen av en systemleverantör genom en RFP process där flera olika kriterier vägdes mot varandra, återigen utifrån de styrande principerna. Detta skedde under loppet av fyra månader vilket samtidigt frigjorde tid för kunden att fokusera på sin kärnverksamhet.

 

Om Jarl Häller AB

Jarl Häller är ett familjeägt företag som verkar inom damkonfektion och profilkläder och grundades på 40-talet. Koncernen består idag av fyra bolag som totalt omsätter ca 100 MSEK:

  • Jarl Häller AB: Ägarbolag
  • Newhouse Design AB: Produktion- och grossistverksamhet inom damkonfektion. Innehåller de centrala företagsfunktionerna för design, sälj, order (egna butiker och återförsäljare), kampanj och pris, inköp, lager och transport samt koncernekonomi. Försäljning sker till återförsäljare i Sverige, Norge och Finland samt till de egna butikerna som ligger i Fourshops AB.
  • Fourshops AB: Newhouse egna butiker (14 egna samt 1 franchise), där samtliga i nuläget finns i Sverige. Omfattar även B2C Webbshop, Newhouse.se.
  • Scandress AB: Verksamhet för profilerade arbetskläder (B2B). Har egen avdelning för design, inköp, sälj och kundservice samt Webbshop (B2B).

Att Stretch kom in i det läge man gjorde har verkligen underlättat beslutsfattandet och upphandlingsprocessen. Vi känner oss trygga att vi valt rätt system, rätt leverantör, har rätt kontrakt och inte betalar för mycket. Nu ser vi med tillförsikt fram mot att få de nya systemen på plats!

– Ralf Häller Ägare och VD

Share this post