Case

Lantmännen Lantbruk – ETT arbetssätt för gladare gris

Lantmännen Lantbruk stod inför en stor förändring .

10 huvudprocesser i deras verksamhet behövde förändras, 2 miljoner ton spannmål bearbetas, många system skulle bli färre, 333 projektmedlemmar under 38 månader skulle ledas, 3088 testfall skulle köras igenom, 600 användare skulle utbildas, 3 lageranläggningar skulle ha nya handdatorer, 1350 foderrecept optimeras för godare grismat, 4 miljoner kycklingar skulle ha mat dagligen, 32 000 bönder skulle hållas glada… Förändringsprogrammet hette ETT arbetssätt.

För att lotsa detta krävdes en stadig hand. Stretch bidrog med senior projektledning med erfarenhet av liknande resor. Vi bidrog med ett coachande ledarskap och daglig problemlösning. Tillsammans hanterades de förändringar som uppstod i omvärlden under resans gång. Lantmännens egen projektmetod användes och förfinades för att uppnå så mycket effektivitet som möjligt i projektet. Helt enkelt för att leverera så mycket värde som möjligt, så mycket IT-verktyg per gris. Mätt gris, glad gris, god mat.

Vi bryr oss om ditt projekt.

 

Om Lantmännen

Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom lantbruk, maskin, energi och livsmedel. Koncernen ägs av 32000 svenska lantbrukare, de har cirka 8500 anställda och närvaro i ett 20-tal länder.

Ett av koncernens mål är att skapa en väl sammanhållen verksamhet som på bästa sätt utnyttjar styrkan i hela värdekedjan och tillvaratar synergier och skalfördelar.

Inom division Lantbruk, som utgör koncernens kärnverksamhet, samlas verksamheter som utvecklar och erbjuder produkter och tjänster som bidrar till ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk.

Stretch står för struktur, bra uppföljning, påtalar när vi är på väg ur spår och lyfter kritiska frågor på ett bra sätt. De korrigerar när vi som kund inte följer utstakad linje. Ärligt och schysst beteende mot kund.

– Thomas Ruuth Planeringschef Logistik, Lantmännen

Share this post