Case

PostNord – Get-2-One-CRM – Kundrelation med hjärta

Sammanslagningar av stora företag kräver planering och framförallt engagemang från alla involverade parter. Digitala system är ofta lösningen på de tekniska frågorna, men vad vore en fusion utan hjärta?

Stretch har fått stort förtroende för att hjälpa PostNord i olika projekt för att få ihop Posten Sverige och Post Danmark till ett välfungerande gemensamt företag. En av de viktigaste delarna i fusionen var att få ett gemensamt systemstöd för att på bästa sätt kunna ta hand om sina kundrelationer. Istället för flera olika kundvårdssystem ville man ha en enhetlig lösning, ett moln-baserat CRM-system, för att skapa sig en tydlig bild över kundernas totala engagemang med koncernens olika delar.

Efter en förstudie- och upphandlingsfas valde man Salesforce som nytt CRM-system för koncernen. I början av 2014 driftsattes den nya Salesforce-lösningen för den danska delen av koncernen, en leverans som togs emot mycket positivt av de över 600 användarna som nu börjat använda systemet. Stretch har haft en viktig roll i att stötta PostNord i de olika faserna av programmet, allt från rådgivning kring arkitektur och lösningsalternativ vid valet av den nya CRM-lösningen och vidare genom design och implementationen av den nya lösningen. Konsulterna från Stretch har haft viktiga roller, både i att hjälpa de olika delarna av PostNord-koncernen med kravställning och verksamhetsutveckling och även att lösa en tekniskt utmanande integration med koncernens huvudsakliga affärssystem från SAP.

 

Om PostNord:

PostNord erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Koncernen hade 2013 en omsättning på cirka 40 miljarder SEK och 39 000 medarbetare. PostNord möter sina kunder under varumärkena Posten, Post Danmark, PostNord Logistics och Strålfors. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna.

Stretch som konsultleverantör har haft en utmärkande roll för att den första stora leveransen i projektet har blivit så lyckad och tagits emot så väl av verksamheten. Konsulterna från Stretch har varit lyhörda för våra behov, bidragit med värdefull spetskompetens och tagit ett stort ansvar för att vi ska få en CRM-lösning som passar just oss.

– Lars Bryldt Christiansen, övergripande projektledare för Get-2-One-CRM-projektet.

Share this post