Case

Statens Servicecenter – Vardagskvalitet – Rutiner som leder till kvalitet och leveranssäkerhet

Medan administration gör vissa verksamheter tröga, har Statens servicecenter gjort det till sitt kall att göra det enklare för myndigheter att satsa på sin kärnverksamhet genom att erbjuda effektiva administrativa tjänster.

Det handlar om effektivitet och leveranssäkerhet.  Statens servicecenter, som är en relativt nystartad myndighet, levererar administrativa tjänster till närmare 140 myndigheter. Stretch fick uppdraget att förbättra befintliga kontrollrutiner och ta fram nya inom området ekonomiadministrativa tjänster.

Stretch hade ett nära samarbete med Statens servicecenter i arbetet med att ta fram en modell för internkontroll där kontrollen integrerades i arbetsprocesserna. Förebyggande kontroller är mer effektiva än efterkontroller.

 

Om Statens servicecenter

För att statliga myndigheter ska kunna sänka sina kostnader och trygga sin kompetensförsörjning, erbjuder Statens servicecenter tjänster inom löneadministration, ekonomiadministration och e-handel. Statens servicecenter kan med administration som kärnverksamhet nå en bättre kostnadseffektivitet genom standardiserade processer och stordriftsfördelar.

Stretch har hjälpt oss att förbättra vår interna kontroll i ekonomiprocesserna. Stretch guidade oss på ett tydligt och inspirerande sätt.

 Stefan Hemborg, Samordningsansvarig intern kontroll på Statens servicecenter.

Share this post